Plannen voor de komende jaren

In de eerste maanden ven 2020 waren we druk met het schrijven van aanvragen voor de komende kunstenplan periode (2020-24). Zowel bij de gemeente Rotterdam als bij het Fonds Podiumkunsten leverden we een vierjarenplan in. Onder de titel Veranderen vergt moed presenteren we de komende 4 jaar een zestal projecten over mensen die de wereld willen veranderen en daarbij aanlopen tegen een weerbarstige werkelijkheid. Sommige verhalen spelen zich af op het gebied van milieu en energie, andere gaan over de spanningen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt. En weer andere vertellen over mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek, zich verloren voelen in een geïndividualiseerde samenleving en daartegen in opstand komen.

De afgelopen tijd was een periode vol alarmistische berichten en gebeurtenissen. In de zomer van 2019 steeg de temperatuur in Nederland voor het eerst tot boven de 40 graden. De wereldwijde vluchtelingenstroom bereikte een nieuw hoogtepunt. Volgens de laatste tellingen bleek dat in de laatste decennia driekwart van de insecten is verdwenen. We braken door het stikstof-plafond, en als klap op de vuurpijl was er het Coronavirus, dat in no-time de complete wereldeconomie lam wist te leggen.

De gedwongen stilstand waarin we ons nu bevinden biedt ook de kans om ons te bezinnen. Hoe gaan we straks verder, als de maatschappij weer in beweging komt? Er is grote behoefte aan visie en daadkracht. Maar wie gaat er sturing geven aan het veranderingsproces, waarvan inmiddels veel mensen overtuigd zijn dat dat in gang moet worden gezet? En waar moet die verandering uit bestaan?

In theorie kan veranderen een overzichtelijk opgave lijken. Maar in de praktijk blijkt het vaak een worsteling. Want veranderen betekent breken met oude gewoontes, breken met de ideeën waaraan je je altijd hebt vastgehouden, zonder dat je weet wat er daarvoor in de plaats zal komen. En dat brengt angst met zich mee of verdriet, eenzaamheid en een onzekere toekomst.

Het Coronavirus heeft de toekomst in nevelen gehuld. We weten nog niet wat er straks van onze plannen mogelijk zal zijn. Vanzelfsprekend zullen we flexibel zijn en zoeken naar alternatieve manieren van presenteren, mocht dat nodig zijn.