Boeren en burgers opgelet

Voor onze tentoonstelling Boeren in Beweging, ging ik op bezoek bij veehouder en filosoof Jan Huijgen. Jan Huijgen heeft een multifunctionele boerderij, de Eemlandhoeve, waar zorg, educatie, recreatie en voedselproductie hand in hand gaan. Hij bleek met een interessant project bezig te zijn, waarmee hij de agrarische sector een nieuw perspectief wil bieden.

In de visie van Jan kan een transitie van de agrarische sector niet plaatsvinden zolang de boeren een te lage prijs voor hun producten krijgen. Alles staat dan in dienst van zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk produceren. Om in staat te zijn ook voor het landschap en het milieu te zorgen is het nodig dat de boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Er is volgens hem een nieuw verbond nodig tussen burgers en boeren, waarbij burgers weer rechtstreeks kopen bij boeren uit hun omgeving. Regionale producten voor een eerlijke prijs. De tussenhandel, maar ook de banken, worden daarbij buiten spel gezet. Want de burgers kunnen niet alleen participeren door het afnemen van voedsel, zij kunnen ook investeren in de bedrijven waar zij hun voedsel betrekken.

Om dit nieuwe verbond tot stand te brengen, om te beginnen in de omgeving van Amersfoort, wil Jan naast zijn boerderij de Mansholt-campus beginnen. Een centrum waar boeren uit de regio hun producten kunnen brengen en burgers die producten kunnen kopen. Ook wordt er vanuit dit centrum rechtstreeks bij de mensen thuis bezorgd.  Jan is een crowdfund-campagne begonnen via de Triodos-bank, om een eerste stap te kunnen zetten bij het verwezenlijken van zijn plan. Hierbij delen wij zijn campagne: https://www.givethechange.nl/project/mansholtcampus.

Tekst: Tjeerd Bischoff     Foto: Nico van de Weerd