Tot onze grote spijt

Vanwege omstandigheden die we niet hadden voorzien, hebben we deze zomer besloten de schouwburgtour van FORTUYN af te gelasten.

We zijn een relatief klein gezelschap. Ons technisch- en productioneel team bestaat voornamelijk uit freelancers. Door de Corona-epidemie is er op die groep grote druk komen te staan en het bleek niet mogelijk om een solide team medewerkers samen te stellen dat genoeg ruimte in het hoofd en vooral ook in de agenda heeft om samen met ons op tournee te gaan.

Daarnaast hebben we vorig seizoen bij de eerste serie voorstellingen in het Oude Luxor in Rotterdam ervaren hoe kwetsbaar we zijn als klein gezelschap met een beperkt budget. Door ziekte (corona) onder de medewerkers konden we een aantal voorstelling niet spelen. Ook merkten we dat het publiek de weg naar de zalen nog niet heeft teruggevonden. Er kwamen veel minder bezoekers naar Fortuyn dan verwacht. We hebben daardoor zodanig op onze reserves ingeteerd dat er geen ruimte meer is om eventuele tegenvallers in de komende tournee op te vangen.

De onvoorspelbaarheid over wat het corona virus de komende herfst gaat uitspoken, in combinatie met een te wankele productionele basis, brengt voor ons artistieke en financiële risico’s die we niet kunnen dragen. Dat vooruitzicht heeft ons doen besluiten de tournee van Fortuyn af te gelasten.

We zijn door ons werk op lokatie gewend te opereren onder wisselende omstandigheden en hebben er plezier in creatieve oplossingen te vinden voor tegenvallers. Niet spelen is in principe geen optie. Het valt ons dan ook zwaar dat we in het geval van de toer van Fortuyn toch voor die optie moeten kiezen.

Ondertussen gaan we onverdroten door met andere projecten. Vanaf juni 2023 spelen we onze nieuwe voorstelling WIND in onze tent, op verschillende locaties in het land. Daarnaast spelen van 17 november t/m 9 december Grond in Deventer.