Agenda

Zoals u wellicht heeft meegekregen zijn de regels voor buitenevenementen aangepast en kan er weer veel meer publiek ontvangen worden op locatie.

De anderhalve meter maatregel komt per 30 juni te vervallen voor evenementen met kaartverkoop en ook de mondkapjesplicht is dan niet meer van toepassing.

Deze versoepeling heeft wel als voorwaarde dat er gecontroleerd moet worden op een geldig vaccinatiebewijs, dan wel een negatief coronatestbewijs. Bij deze controle wordt u ook gevraagd uw legitimatie te tonen.

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-voor-toegang

Na het boeken van kaarten ontvangt u een paar dagen voor de voorstelling een servicemail waarin de actuele informatie over de gang van zaken op locatie met u gedeeld zal worden.