Het Vierde Gezicht

//Het Vierde Gezicht
Het Vierde Gezicht 2017-03-01T17:12:43+00:00

Ik ben jurist, juridisch adviseur. Sommigen zijn gemaakt voor het licht, en anderen voor de duisternis. Ik persoonlijk ben geschapen voor de schaduw. Ik ben een werktuig. Ik wil daar eerlijk in zijn. Ik heb het de overheid in het verleden moeilijk gemaakt. Ik haat geweld. Ik wens het niet toe te passen, maar ook niet te ondergaan. Ik ben niet geïnteresseerd in criminelen, ik ben geĩnteresseerd in de overheid. Waarom vind ik dan ineens criminelen op mijn pad?

Verhaal

Het Vierde Gezicht is het verhaal van een advocaat die getuige is geweest van een ‘ongeval’ waarbij een cliënt om het leven kwam. Een klokkenluider, die op het punt stond naar buiten te treden met onthullingen over een schimmig zaakje in de haven. Had de advocaat de moord op de een of andere manier kunnen voorkomen? En heeft hij misschien meer met de moord te maken dan in eerste instantie het geval lijkt?

Frans Strijards schreef een onthutsende monoloog, geïnspireerd op een aantal zaken die de afgelopen jaren het nieuws haalden, waarin boven- en onderwereld naadloos in elkaar overlopen. Het recht, dat ondubbelzinnig zou moeten zijn, lijkt verworden tot een labyrint, waarvan ook de hoofdpersoon de uitgang niet meer kan vinden. Koortsachtig legt de advocaat een getuigenis af over het gebeurde. Maar zijn woorden lijken vooral een verweer tegen het besef dat zijn werkzaamheden een betekenisloos ritueel zijn geworden.

Bewaren

Over Helmert

Helmert Woudenberg was één van de gezichtsbepalende acteurs van het Werkteater, het gezelschap dat in de zeventiger en tachtiger jaren nationaal en internationaal furore maakte met voorstellingen over actuele en controversiële onderwerpen. Daarna maakte hij vele spraakmakende solo-voorstellingen, zoals Fortuin en Landverrader. Frans Strijards zorgde vanaf de tachtiger jaren voor veel reuring met zijn gezelschap Art en Pro, waarmee hij spraakmakende stukken van eigen hand bracht, naast dynamische en brutale interpretaties van het klassieke repertoire. Tot op de dag van vandaag zijn beide heren onverdroten doorgegaan met het maken van geëngageerd en gedreven theater.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Partner

Speeldata

Try-outs: 11 januari 2017 t/m 4 februari 2017
Première: 7 februari 2017
10 februari 2017 t/m 29 april 2017

Acteurs & Medewerkers

Acteur Helmert Woudenberg

Schrijver Frans Strijards

Fotografie Paul Hoes

Artikelen