Vooruitlopend op de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen organiseerden wij 15 informatieve talkshows. Aan de hand van getuigenissen van politici, geologen, gedupeerden en andere betrokkenen gingen we op zoek naar wat er  mis ging in het Groningse aardbevingsdossier. Waarom is tot op de dag van vandaag geen van de betrokken partijen erin geslaagd de problemen op een doortastende  manier aan te pakken? Naast een terugblik op het verleden was er aandacht voor de energietransitie die er onvermijdelijk aan staat te komen.

De gasten werden geïnterviewd door  journalisten Reinalda Start, Heleen Ekker en Margriet Brandsmadie voor het NOS journaal onderzoek deden naar de gaswinning. Ze schreven daarover het spannend en onthullende boek de Gaskolonie. Tjeerd Bischoff, schrijver van het toneelstuk GAS, vertelde over de totstandkoming van het stuk. Hoe verwerkte hij de geschiedenis in een aansprekend verhaal? En welke opzienbarende informatie kon hij niet kwijt in zijn stuk? De muzikale omlijsting werd verzorgd door zanger Jan Veldman.

Luister hier de talkshows terug!

Amsterdam – 13 september
Met als gasten: minster Wiebes, de oud-burgmeester van de gemeente Eemsmond Marijke van Beek, aardbevings-gedupeerde en voormalig lid van de Dialoogtafel Yvonne Morselt en de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck, die zich bezig houdt met de energie-transitie.
Luister hier de talkshow terug

Zwolle – 9 oktober
Met als gasten: directeur van de NAM, Johan Atema, de voorzitter van de Maatschappelijke Stuurgroep Groningen Jan Kamminga, aardbevingsgedupeerde en voormalig voorzitter van de Groninger Bodembeweging Lambert de Bont en de Zwolse wethouder Monique Schuttenbeld die zich bezig houdt met de energie-transitie.
Luister hier de talkshow terug

Wageningen – 11 oktober
Met Derwin Schorren, woordvoerder van de Groninger Bodem Beweging; Sjak Lomme, zelfstandig energieadviseur met bijna 30 jaar ervaring in de electriciteit- en gasmarkten en Sanne Meelker, projectleider van de gastransitie in Wageningen.
Luister hier de talkshow terug

Utrecht – 12 oktober
Met als gasten de secretaris van het Gasberaad Susan Top; het hoofd seismologie van het KNMI Laslo Evers; de Utrechtse gedeputeerde voor energietransitie en klimaat Huib van Essen; de secretaris van actiecomité Laat Woerden niet Zakken Leo Sonneveld.
Luister hier de talkshow terug

Enschede – 1 november
Met als gasten: Geert Greving, adviseur bij instituut Clingendael (en werkte daarvoor 30 jaar in de gasindustrie bij de Gasunie en bij GasTerra); Johan Duut, aardbevingsgedupeerde uit Appingedam en lid van een lokale energie-coöperatie en Tom van der Lee, kamerlid van Groen Links.
Luister hier de talkshow terug

Steenwijk – 15 november
Met als gasten: Wethouder Tiny Bijl, verantwoordelijk voor de energietransitie in Steenwijkerland; Jeanette van der Velde van GasDrOvF, een actiegroep tegen gaswinning uit de kleine velden in Drenthe, Overijssel en Friesland; Jilles van Beukel, voormalige geofysicus bij Shell en John Franke, aardbevings-gedupeerde uit Zuidlaren.
Luister hier de talkshow terug

Den Haag – 22 november
Met als gasten: Peter van der Gaag, onafhankelijk geoloog die al meer dan 25 jaar onderzoek doet naar de bodem en de bevingen in Groningen, Erwin Muller, tot 2017 vice-voorzitter van de OVV en nauw betrokken bij het onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen en Liesbeth van Tongeren, voormalig lid van de Tweede Kamer voor Groen-Links, waar zij jarenlang de woordvoerder was over het gasdossier.
Luister hier de talkshow terug

Amsterdam – 30 november
Met als gasten: Emile van Reijdt, die samen met kantoorgenoot Gerard Spong strafrechtelijke vervolging van de NAM afdwong, Sandra Beckerman, archeologe en politica die namens de SP strijd voor de belangen van de aardbevings-gedupeerden, George Verberg, internationaal expert op gasgebied (was werkzaam voor de Gasunie, Gasterra en EZ) en Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen).
Luister hier de talkshow terug

Dordrecht – 8 december
Met als gasten: René Peter, directeur GAS bij TNO, Henk Spiekman, aardbevingsgedupeerde uit Groningen en Gerrit Jan van der Kolm van Drechtste Stromen (een burgerinitiatief om verduurzaming van energie in de Drechtsteden te versnellen en burgers daarbij te helpen).
Luister hier de talkshow terug

Zaandam – 13 december
Met als gasten: Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda; Klaas Valkering, wethouder in Bergen, één van de gemeenten die een brandbrief ondertekende aan minister Wiebes, omdat men bang is voor aardbevingen nu de winning uit de kleinere velden omhoog gaat; Jaspert Verplanke, programmamanager gasloze wijk Purmerend en Eelco Eikenaar, gedeputeerde in de provincie Groningen met de gaswinning in zijn portefeuille
Luister hier de talkshow terug

Amersfoort – 20 december
Met als gasten: Tom Postmes, doet voor de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoek naar de gevolgen van de aardbevingen voor de volksgezondheid, Gertjan Lankhorst, voorzitter van het VEMW (belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers), voormalig CEO van GasTerra en voormalig DG Energie van het ministerie van EZ, Klaasje Pen, aardbevingsgedupeerde uit Overschild en Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis.
Luister hier de talkshow terug

Assen – 22 december
Met als gasten: Aardbevingsgedupeerde Hiltje Zwarberg, Trijni van der Sluis-Holman, weduwe van Meent van der Sluis (een sociaal geograaf die als een van de eersten een verband legde tussen aardbevingen en de gaswinning en jarenlang streed tegen de NAM), Ab Drijver, oud journalist-eindredacteur van de voormalige Drents Groningse Pers en Marcella Spithoff, een advocaat die in de zaak van boer Nijhoff geheime stukken in handen wist te krijgen.
Luister hier de talkshow terug

Groningen – 27 december
In de talkshow van 27 december blikken we terug, wat er mis ie gegaan in het gaswinningsdossier. De volgende gasten komen langs: Flip de Kam, emeritus hoogleraar Economie van de Publieke Sector aan de RUG; Tineke Witteveen, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA die zich o.a. tegen het boren naar gas in de Waddenzee keerde; Yme Drost, letselschade-expert die namens gedupeerden de NAM aansprakelijk stelt voor psychische schade; Derwin Schorren, woordvoerder van de Groninger Bodem Beweging en William Moorlag, PvdA-kamerlid en voormalig gedeputeerde van de provincie Groningen.
Luister hier de talkshow terug

Groningen – 28 december
In de talkshow van 28 december kijken we vooruit, hoe het nu verder moet met Groningen. Er is o.a. aandacht voor de versterkingsoperatie en Nationale programma. De volgende gasten komen langs: Marco Pastors, directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid, werd om advies gevraagd ivm de opzet van het Nationaal Programma Groningen; Renee Paas , commissaris van de koning van de provincie Groningen; Pieter Huitema, heeft als advocaat een massaclaim ingediend tegen de NAM namens de Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbeving Groningen); Engbert Breuker, aanjager en ondernemer, vestigt zijn hoop voor de provincie op lokale initiatieven vanuit de bewoners en Susan Top, secretaris van het Groninger Gasberaad
Luister hier de talkshow terug

Artikelen