Toneelgroep Jan Vos is onderdeel van Stichting Jan Vos en per januari 2020 zijn wij aangemerkt als een culturele ANBI instelling. Dit maakt doneren voor zowel bedrijven als particulieren extra aantrekkelijk. Klik hier voor meer informatie.

Doelstelling van de Stichting
Stichting Jan Vos heeft ten doel het ontwikkelen en uitbrengen van Nederlands toneelrepertoire en het opzetten en ondersteunen van activiteiten die daarmee verband houden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van kunstenaars bij het aanvragen van subsidie en fondsenwerving; het bemiddelen tussen schrijvers en producenten; het produceren van voorstellingen; alsmede het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers worden volgens de cao Toneel & Dans beloond. Het bestuur is onbezoldigd en de Raad van Toezicht ontvangt geen beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

Documenten zoals het meest actuele beleidsplan en de meest recente financiële jaargegevens zijn via onderstaande links te downloaden.

Bestuurders/Artistieke leiding
Jeroen van den Berg en Tjeerd Bischoff

Zakelijke Leiding
Nancy Hoffmann (interim)
Judith Huizing

Raad van Toezicht
Peter Swinkels (voorzitter)
Pauline Beran (secretaris)
Margriet Brandsma (algemeen lid)

Toneelgroep Jan Vos | Mansholt