Over Toneeelgroep Jan Vos

Toneelgroep Jan Vos maakt voorstellingen op locatie over mensen die zich staande proberen te houden in een sterk veranderende wereld. We tonen de complexe werkelijkheid van individuele mensen die schuilgaat achter statistieken, rapporten, beleidsvoornemens en krantenkoppen.

Onze stukken ontstaan niet op de beruchte zolderkamertjes. We trekken er op uit, vinden inspiratie in de wereld om ons heen en gaan het gesprek aan met maatschappelijke organisaties, denkers, specialisten en ervaringsdeskundigen. Samen met hen brengen we de krachten in kaart die er rondom een bepaald thema spelen en vertalen die naar persoonlijke verhalen. We spelen onze voorstellingen op locaties die passen bij de gekozen thematiek. We plaatsen onze verhalen midden in de realiteit en bereiken daarmee de mensen waar het in ons werk om draait. Zo speelden we Koning van het Grasland en Mansholt op boerderijen, voor een publiek van boeren en andere plattelandsbewoners. Met GAS stonden we in het centrum van het Groningse aardbevingsgebied en gaan we het land in, naar o.a. Den Haag, de stad waar er over de gaswinning wordt beslist.

Artistieke leiding

Tjeerd Bischoff

Tjeerd Bischoff is toneelschrijver. In 1987 studeerde hij af aan de Amsterdamse Toneelschool. Na tien jaar als freelance acteur te hebben gewerkt, besloot hij zich vanaf 1998 volledig te richten op het schrijven van toneelstukken. Bischoff heeft een divers oeuvre opgebouwd met stukken als “Een Vijand van Niks” (Huis aan de Amstel), “Kortsluiting” (Bellevue lunchtheater), “H.A.R.T.” (Wederzijds), “Winterkoorts” (de Wetten van Kepler) en “Dorst” (Toneelgroep Dorst). Hij heeft ook samengewerkt met de Toneelmakerij en het Rijksmuseum aan het project “Expeditie Rijksmuseum” dat inmiddels tien jaar loopt. Daarnaast is hij docent aan de Schrijversvakschool. Het eerste stuk dat Bischoff schreef voor Toneelgroep Jan Vos was “Mansholt”. Dit stuk werd geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival en genomineerd voor de vijfjaarlijkse prijs voor toneelteksten van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Brussel. Ook de daaropvolgende producties van Toneelgroep Jan Vos, waaronder “Grond”, “GAS”, “Koning van het Grasland” en “Fortuyn”, zijn van zijn hand. Voor de voorstelling “WIND” heeft hij net als voor eerdere producties van Toneelgroep Jan Vos uitvoerig onderzoek gedaan.

Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg is regisseur en schrijver. In 1993 rondde hij de regieopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten af. Na zijn studie richtte hij het Oranjehotel op, waar hij tot 2001 als regisseur en schrijver aan verbonden was. Gedurende zijn carrière heeft hij gewerkt voor verschillende theatergezelschappen zoals Theater van het Oosten, Het Zuidelijk Toneel, Tryater en Orkater. In 2003 ontving Jeroen van den Berg de Nederlandse Taalunie Toneelschrijfprijs voor zijn stuk “Blowing”, dat hij schreef voor Het Laagland. Hij heeft ook gewerkt als gastdocent aan verschillende theaterscholen, waaronder de Amsterdamse Theaterschool, De Utrechtse Hogeschool voor de Kunsten, de Toneelacademie Maastricht en de Arnhemse Toneelschool. Van 2008 tot 2013 was hij artistiek coördinator bij Atelier Oerol, de werkplaats van het Oerol Festival. Sindsdien heeft hij alle producties van Toneelgroep Jan Vos geregisseerd: Mansholt, Fragments, Koning van het Grasland, GAS, Grond, Revue en Fortuyn. WIND is zijn achtste regie voor Toneelgroep Jan Vos.