Over Mansholt

Mansholt was de eerste voorstelling van toneelgroep Jan Vos en reisde in de zomers van 2014 en 2015 met veel succes door het land. De locatievoorstelling speelde op boerenerven en in boerenschuren en die vergezeld ging van een uitgebreid randprogramma. De voorstelling trok 24.000 bezoekers en werd geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2015. Het stuk werd geselecteerd voor vijfjaarlijkse prijs voor toneelteksten van KANTL, de koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Brussel).

Zijn er grenzen aan de groei, kan de mens genoegen nemen met genoeg? Een groot maatschappelijk thema in een persoonlijk verhaal over mensen in crisis.

Het verhaal

Het is 1972. De Apollo 16 reist naar de maan, de Vietnamoorlog is in volle gang en de Club van Rome publiceert het rapport Grenzen aan de Groei, waarin zij voorrekent dat de wereld afkoerst op een ecologische catastrofe.

Sicco Mansholt staat aan de vooravond van zijn pensioen. Zijn werk zit erop. Het platteland van Europa is grondig op de schop gegaan. Binnenkort kan hij zich terugtrekken met zijn vrouw Hennie, om te genieten van de rust.

Maar als hij kijkt naar de gevolgen van zijn beleid – de boterberg, de melkplas, de enorme schade aan natuur en milieu – slaat de schrik hem om het hart. Mansholt doet iets ongewoons. Hij neemt afstand van zijn eigen beleid. Aangemoedigd door de 24-jarige stagiaire Petra Kelly, de latere oprichtster van de Grünen in Duitsland, klimt hij nog één keer op de barricades en wordt profeet van de nulgroei. Een rigoureuze omslag, die niet beperkt blijft tot zijn politieke denken. Want terwijl hij rondreist om te spreken over de uitputting van de aarde, begint hij een verhouding met Petra en probeert zich los te maken van zijn vrouw.

Ondertussen voert Wietje Nanninga, een boerin in Drenthe, een verbeten strijd met haar vader over de toekomst van hun bedrijf. Het moordende groeitempo in de landbouw kunnen zij niet langer bijbenen. Verkoop van het familiebedrijf lijkt de enige uitweg. Maar vader Tjerk weigert en komt in opstand tegen het onontkoombare.

Acteurs & personages

  • Helmert Woudenberg
  • José Kuijpers
  • Trudi Klever
  • Paul Hoes
  • Stefanie van Leersum
  • Anna Raadsveld

Artistiek team

Tekst: Tjeerd Bischoff
Regie: Jeroen van den Berg
Componist:  Jaap van Keulen
Kostuumontwerp/ Toneelbeeld: Ellen Klever

Medewerkers

Productie: Judith Huizing
Techniek: Maxx Riezebos

Fotografie en campagnebeeld: Paul Hoes