Talkshow De Toekomst

Iedere zaterdag voorafgaand aan de voorstelling houden we een talkshow over het klimaat en de energietransitie. Waar staan we met betrekking tot het klimaat? Wat gebeurt er in Nederland en in de regio’s waar we spelen op het gebied van duurzame energie? Wat zijn de gevolgen van windparken voor omwonenden? Wordt er genoeg rekening met hen gehouden en met mogelijke gezondheidsrisico’s? Hoe is de verdeling van de lusten en de lasten? Hebben burgers voldoende invloed op de invulling van  transitie? Onder leiding van Margriet Brandsma delen gasten met verschillende achtergronden en perspectieven hun visie. Jan Veldman schreef voor deze show een warmbloedig lied.

Dit zijn onze gasten:

24 juni

Gerrit Hiemstra, meteoroloog en weerpresentator bij het NOS-journaal. Daarnaast is hij medeoprichter van Wheater Impact, een bureau dat gedetailleerde weersvoorspellingen geeft en adviseert over kwesties die te maken hebben met het veranderende klimaat. Gerrit Hiemstra gaat ons bijpraten over de stand van het klimaat.

1 juli

Naut Kusters, oprichter en woordvoerder van Windalarm, een

actiegroep uit Amsterdam, die zich sinds november 2020 inzet tegen windturbines in de bebouwde omgeving en in de natuur. Windalarm steunt de transitie naar een economie die geen klimaatverandering veroorzaakt. Kusters is directeur van ECEAT, een organisatie voor duurzaam toerisme

Matthijs Sienot, senior consultant energietransitie bij Arcadis en secretaris van de Energiecoöperatie Rijne Energie. Hij is oprichter van de groene website hetkanWEL en was gemeenteraadslid in Utrecht en Tweede Kamerlid voor D’66.

8 juli

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde in de provincie Drenthe met oa. energie en klimaat in zijn portefeuille. Hij is jurist en was jarenlang gemeentesecretaris van de gemeente Midden-Drenthe. Vanaf 2011 tot 2015 was hij fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten

Ali Edelenbosch, inwoner van Gasselternijveenschemond, was jarenlang actief in de strijd tegen de komst van het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Daarvoor was zij 8 jaar lid van de Provinciale Staten en 12 jaar lid van de Gedeputeerde Staten. Tot voor kort was zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Drents Landschap.

15 juli

Kees Vendrik, econoom en politicus en sinds 2022 voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Van 1998 tot 2010 was hij lid van de Tweede Kamer voor Groen Links. Na zijn vertrek uit de politiek werd hij lid van de Algemene Rekenkamer en vervolgens hoofdeconoom bij de Triodosbank. Daarnaast was hij tot 2022 lid van de Eerste Kamer.

Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Groningen. Hij hield zich de laatste jaren bezig met de gang van zaken rond de windparken in de Drentse en Groningse Veenkoloniën en hoe daarbij het vertrouwen in de overheid werd geschaad.

22 juli

Hans Ronde, wethouder voor de VVD. Eerst in de gemeente Delfzijl, daarna in de gemeente Eemsdelta met oa. energietransitie/klimaatadaptatie in zijn portefeuille. Hij is betrokken bij de Regionale Energie Strategie. Was werkzaam in het MKB voor hij de politiek inging.

Rob Rietveld is adviseur bij de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), een platform dat actiegroepen ondersteunt. Ook is hij voorzitter van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid.

29 juli

Eva van der Helm, lid van Extinction Rebellion. Zij is ook actief voor de PvdA in de provincie Utrecht.

Hans Slabbekoorn is bioloog en sinds 2022 hoogleraar akoestische ecologie aan de Universiteit van Leiden. Hij doet oa. onderzoek naar het effect van geluidsvervuiling op het zeeleven, waarbij ook windmolens een rol spelen.

5 augustus     

Diederik Neeb is voorzitter van de Stichting Duurzame en Leefbare Driehoek Borne Hengelo en Delden. De leden van de stichting voeren actie tegen de plannen 250 meter hoge windturbines te plaatsen bij Twickel, Woolde en het knooppunt Buren. Vanwege gezondheidsrisico’s, overlast, aantasting van het landschap en schade aan flora en fauna.

12 augustus

Herman Wijffels, econoom en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte oa. bij de Rabobank, was voorzitter van de SER en van de Vereniging  tot Behoud van Natuurmonumenten. Hij was lid van het Innovatieplatform en bewindvoerder van de Wereldbank. Hij is een invloedrijk lid van het CDA en co-voorzitter van Worldconnectors, een Nederlandse denktank die zich inzet voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld.