Een stad op drift, Rotterdam in 2002

In het voorjaar van 2020 presenteren we de voorstelling FORTUIN, een stuk over de recente geschiedenis van onze thuisbasis Rotterdam. Het stuk zoomt in op  de gemeenteraadsverkiezingen van 2002, toen Leefbaar Rotterdam onder aanvoering van Pim Fortuyn een politieke aardverschuiving wist te bewerkstelligen. Met in de hoofdrol John Buijsman, Trudi Klever en José Kuijpers. 

Divers Rotterdam

Tjeerd Bischoff interviewde voor FORTUIN Rotterdammers van diverse pluimage, die zich ieder op hun eigen manier verhielden tot de tumultueuze opkomst van Leefbaar Rotterdam: van ex-burgemeester Opstelten tot voormalig wethouder Marco Pastors, van bodyguard Dries Mosch tot PvdA-lijsttrekker Els Kuijper. Aan de hand van de getuigenissen van politici, bestuurders en burgers schetst schrijver Tjeerd Bischoff in FORTUIN een veelzijdig beeld van een stad op drift.

Opkomst Rotterdamse populisten

Wat bewoog de Rotterdamse Leefbaar bewegingvan het eerste uur? Waarom waren zij het vertrouwen in de zittende politici verloren? En waarom werden de nieuwkomers door het politieke en journalistieke establishment met zoveel wantrouwen en vijandigheid bejegend?

FORTUIN wordt o.a. gespeeld op de Katendrecht, waar het fortuinlijke Noorden en het minder gefortuneerde Rotterdam Zuid elkaar raken. Op de plek waar binnenkort de allerrijksten van de wereld en de allerarmsten van de stad naast elkaar, maar waarschijnlijk ook langs elkaar heen gaan leven, speelt FORTUIN